Behandlingar

Massage

Massagen hjälper hästen att bibehålla spänst och funktion i muskeln. Den leder till ökad blodcirkulation och släpper på spänningar vilket gör att muskeln återfår sin funktion och tonus.

Akupunktur

Med akupunkturen försöker man avhjälpa och lindra symptom, en framför allt försöker man hitta orsaken till eventuella problem och behandla dessa. Akupunkturen kan även användas förebyggande för att stärka och vitalisera kroppen, t ex för att boosta immunförsvaret.

Lymfmassage

Lymfmassagen hjälper och stimulerar hästens lymfsystem att ta hand om och föra bort slaggprodukter och vätska från kroppen. Ett trögt lymfsystem kan leda till vätskeansamlingar, stram bindväv samt smärta.

Laser

Som ett komplement till massagen har jag även medicinsk laser. Lasern kan användas för att minska smärta och inflammation samt för att påskynda läkning.

Tejpning (Kinesiology taping)

Tejpning är ett jättebra komplement till bland annat massagen. Beroende på syftet med tejpningen så läggs tejpen på hästen med olika mycket stretch. Tejpen får pälsen på hästen (och således den underliggande huden) att lyfta sig vilket bland annat leder till att blodet och lymfvätskan får lättare att flöda. Tejpningen kan även göras i stabiliserande syfte.

Strain-Counterstrain

Detta är en osteopatisk behandlingsmetod som går ut på att hitta ett smärtfritt avspänt läge och på så sätt få ömmande muskler och leder att slappna av.

Stretching

Stretching görs som komplement till massage, men kan även göras vid avslutat träningspass (muskeln bör vara varm). Syftet är att sträcka ut muskler och senor för att få en ökad rörlighet hos hästen. Om hästen inte är van vid stretching kan man behöva göra detta gradvis och lära hästen. Stretching ska inte uppfattas som något obehagligt av hästen.

Stresspunktsbehandling

Stresspunktsbehandling går ut på att identifiera och behandla punkter/muskelknutor på hästen som vanligtvis blir ömma. Metoden är uppfunnen av amerikanen Jack Meagher och består av ca 25 punkter spridda över hela hästen. Behandlingen görs vanligtvis i kombination med massagen.